ציפוי חרסינה מחזיק לשנים רבות, אולם מצריך תשומת לב מסויימת. היות והציפוי נתמך אך ורק באמצעות הדבק ואינו מקיף את השן, רצוי לא להפעיל עליו כוחות העלולים לגרום לניתוקו מהשן (למשל: נגיסה במאכלים קשים, כסיסת ציפורניים ועוד). במקרה של מטופלים השוחקים או מהדקים שיניים, יש להגן על הציפויים באמצעות סד שיורכב על השיניים בלילה. כמובן שיש להיזהר לא לקבל מכה ממכשירים קהים, כי חרסינה היא חומר שביר.